വിരസമീ യാത്ര

നീ കാത്തിരുന്ന അത്രയും വർഷങ്ങൾ യുഗങ്ങൾ
ജന്മാന്തരങ്ങൾ കരഞ്ഞും ചിരിച്ചും ചൊടിപ്പിച്ചും
നമ്മൾ നമ്മളായി ജീവിച്ചു തീർത്ത സുന്ദര നിമിഷങ്ങൾ
അന്ന് ഞാൻ എന്നും തീവണ്ടിയിൽ ആയിരുന്നു
വാതിൽക്കൽ നിന്നു ദൂരെ വിട പറയാൻ അറിയാത്ത
നിന്നെ നോക്കി മറഞ്ഞു പോകുന്നതായിരുന്നെനിക്കിഷ്ടം
തിരിച്ചു അലതല്ലി വരുമ്പോൾ നീ കാത്തിരിക്കും
എന്നറിയുന്നതായിരുന്നു എൻറെ പ്രണയം

ഇന്നു നീ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ വിടപറയാനാവാതെ
നോവുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും തീവണ്ടിയിൽ മറയുന്നു
ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല
നീ വാതിൽക്കൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ മാറ്റി നിർത്തി
ഇങ്ങക്കരെ വന്നു കരഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മാറിൽ നീ തല ചായ്ച്ചു
എന്റെ പാദസരത്തിനെപറ്റി വാചാലനായി കവിതകൾ എഴുതി
ഇന്ന് വീണ്ടും എന്റെ വീടിന്റെ പാടിവാതിലേക്ക് നീ വരുമ്പോൾ
ഞാൻ വീണ്ടും തീവണ്ടിയിൽ ആണ് നിർത്താനാവാത്ത യാത്ര

തിരിച്ചു വരുമെന്നറിയില്ലെങ്കിലും
പ്രണയം ഇനിയും ഞാനറിയിയും വരെ
ഞാൻ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും തീവണ്ടി പോലെ
നീ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി
പ്രണയം എന്നിലേക്ക് ഇനിയൊരിക്കലും
തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിലോ നിനക്കുവേണ്ടി
തീവണ്ടി ഒരിക്കലും നിലച്ചില്ലെങ്കിലോ
നിനക്ക് തരാൻ എന്നിൽ കനിവില്ലാതായോ
അതോ നിന്റെ വിഡ്ഢിത്തങ്ങൾ
നിന്നെ എന്നിൽ ഇല്ലാതാക്കിയോ
എന്നിൽ പ്രണയം നിലച്ചുപോയ ഇന്ന്
ഒരു പെരുമൺ ദുരന്തം പോലെ
അട്ടഹസിക്കുന്നു എന്നെ തളർത്തുന്നു
പ്രണയം എന്നെ നോവിപ്പിച്ചതിനും ഉപരി
ഈ നിസ്സംഗത എന്നെ വിരസതയിലാക്കുന്നു
വിരസമീ യാത്ര സുന്ദരം സ്നേഹപൂരിതം
എങ്കിലും ശൂന്യം മനസിന്റെ ചില കോണുകൾ
വാതിൽക്കൽ ഞാൻ വിളിക്കാതെ വരരുത്
താക്കോൽ എന്നും എന്റെ കയ്യിൽ ആണ്
കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ പോലെ
താക്കോൽ എപ്പോൾ എൻറെ ഉള്ളം കയ്യിൽ

Published by Sapience

A mere weeping dot in the universe.

One thought on “വിരസമീ യാത്ര

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: